About Jaap

[ English & Contact Form -> scroll down ]

Muziek is een smeermiddel om mensen aan elkaar te verbinden

Jaap van Gils (1975) is naast zijn werk in het onderwijs ook organist en toetsenist.

Sinds zijn 8e jaar heeft hij klassiek orgellessen gehad en heeft dat later aangevuld met lessen op gebied van lichte muziek.

Sinds 1998 is Jaap actief in het maken van professionele geluidsopnamen, met als specialiteit live concerten en opnamen in grote ruimten. Maar ook doet hij nabewerking, podcasts, bands en solisten. Hiervoor is in de loop van de jaren een collectie professionele microfoons en apparatuur tot zijn beschikking gekomen. Hij werkt regelmatig samen met het audio & podium-techniek bedrijf van zijn broer: http://jvgaudio.nl.

Regelmatig werkt hij samen met organist Matthijs Breukhoven. Sinds 1997 is hij organist en toetsenist in diverse kerken en bij diverse koren en bands. Hij heeft verschillende eigen producties gemaakt en in samenwerking met anderen, als  Roel Meelkop.

Sinds 2022 maakt Jaap eigen creaties met het orgel en met de combinatie orgel en synthesizers. Het orgel waar hij het meeste mee werkt is het historische orgel van de Oude Kerk Charlois (waar hij ook als vrijwilliger en muzikaal actief is). Ge├»nspireerd door o.a. Suzana Lascu is hij aan de slag gegaan met experimentelere muziek en daarin een eigen klank gezocht. Dit is in een samenwerking met Roel Meelkop verder uitgewerkt met technische aspecten als een sequencer en electronica.

Jaap heeft na het volgen van orgellessen bij diverse muziekscholen orgellessen gehad van Frans van Tilburg en Rien Donkersloot. Hij heeft Hammond & Jazz lessen gehad bij Govert van der Kolm. Ook heeft Jaap bij verschillende pianisten lessen gevolgd en volgt hij momenteel trompetlessen bij Quirijn Vos.

Hij heeft als autodidact en door eindeloze nieuwsgierigheid een groot repertoire van kennis opgebouwd van audio-gerelateerde apparatuur, gecombineerd met techniek.

Jaap heeft als toetsenist gespeeld in, bij en met:

 • Jeugdkoor Op Weg, Boven-Hardinxveld
 • Hervormde Kerk Boven-Hardinxveld
 • Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld
 • De “SBB” (School BegeleidingsBand)
 • Hervormde Kerk van Andel
 • Hervormde Kerk van Genderen
 • Nederlands Gereformeerde Kerk Sliedrecht
 • Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
 • Wijkpastoraat Crooswijk
 • Gereformeerde Kerk Numansdorp
 • Protestantse gemeente Rotterdam Zuid Charlois (Oude Kerk Charlois)
 • Johanneskerk, Rotterdam-Lombardijen
 • Gospelkoor Keruchma, Numansdorp
 • Opstandingskerk, Rotterdam-Noord

Tevens heeft hij als dirigent gewerkt bij:

 • Het Ouderenkoor Boven-Hardinxveld
 • Buurtkoor Nieuw-terbregge, Rotterdam
 • The Revival Singers, Katwijk aan Zee
 • Cantorij Oude Kerk Charlois

Jaap van Gils is sinds 2010 actief als lid van de concertcommissie en stichting beheer van de Oude Kerk Charlois. Hij zet zich in om die kerk ook voor de toekomst te bewaren als plaats waar kunst, cultuur & religie elkaar ontmoeten.

English – About Jaap van Gils

Jaap van Gils (1975) is an organist and keyboardist in addition to his work in education. 

He has had classical organ lessons since the age of 8 and later supplemented this with lessons in the field of light music.

Since 1998 Jaap has been active in making professional sound recordings, specializing in live concerts and recordings in large spaces. But he also does post-production, podcasts, bands and soloists. For this, over the years, a collection of professional microphones and equipment has become available to him. He regularly collaborates with his brother’s audio & stage technology company: http://jvgaudio.nl.

He regularly collaborates with organist Matthijs Breukhoven. Since 1997 he has been organist and keyboardist in various churches and with various choirs and bands. He has made several productions of his own and in collaboration with others, as Roel Meelkop. 

Since 2022 Jaap has been making his own creations with the organ and with the combination of organ and synthesizers. The organ he works most often with is the historic organ of the Oude Kerk Charlois (where he also volunteers and is musically active). Inspired by Suzana Lascu, among others, he started to work with more experimental music and sought his own sound in it. This was further developed in a collaboration with Roel Meelkop with technical aspects such as a sequencer and electronics.

After taking organ lessons at various music schools, Jaap had organ lessons from Frans van Tilburg and Rien Donkersloot. He has had Hammond & Jazz lessons with Govert van der Kolm. Jaap has also had lessons with various pianists and is currently taking trumpet lessons with Quirijn Vos.

Self-taught and through endless curiosity, he has built up a large repertoire of knowledge of audio-related equipment, combined with technology.

Translated with DeepL